top of page

INTRODUCTIE

Patiënten met klachten van pijn bij het lopen, in rust of met wonden ten gevolge van een slagadervernauwing kunnen behandeld worden door het ondergaan van een dotterbehandeling. Bij een dotterbehandeling worden vernauwde slagaders middels een ballon weer open gemaakt waarna er meer bloed naar de benen gaat. Naast een dotterbehandeling krijgen patiënten altijd een behandeling middels plaatjesremmers. Plaatjesremmers zorgen dat bloedplaatjes minder actief werken. Bloedplaatjes zijn verantwoordelijk voor het klonteren van het bloed. Het is vooralsnog onduidelijk welke plaatjesremmer of combinatie het beste werkt. Dit leidt tot veel variatie in de dagelijkse praktijk. De CLEAR-PATH studie wil hier verheldering in brengen. 

 

Mogelijk zorgen extra plaatjesremmers ervoor dat de kans op een nieuwe slagadervernauwing in het behandelde been of elders in het lichaam in de toekomst kleiner wordt. Maar extra plaatjesremmers geven als nadeel een hoger risico op bloedingen. Bij een keuze voor de optimale behandeling dient er goed gekeken te worden naar de balans tussen de voor- en de nadelen.

 

In deze studie worden de plaatjesremmers clopidogrel en aspirine (ook wel acetylsalicylzuur) onderzocht. Deze plaatjesremmers worden al decennia lang voorgeschreven na een dotterbehandeling. Dit onderzoek test daarom geen nieuwe medicijnen maar heeft als doel de effectiviteit van al bestaande plaatjesremmers of een combinatie daarvan te toetsen. Een dergelijk onderzoek met deze (specifieke combinatie van) medicijnen is wereldwijd nooit eerder verricht.

 

Gedurende dit onderzoek zullen patiënten willekeurig verdeeld worden in twee groepen; clopidogrel in combinatie met een zogenaamde placebo (een pil zonder werkende stof) of clopidogrel in combinatie met aspirine voor één jaar. Tijdens deze periode wordt er onderzocht of er een verschil in uitkomsten is tussen deze twee groepen.  

 

Uiteindelijk zal dit onderzoek worden verwerkt in de nationale en internationale richtlijnen maar boven alles tot het juiste gebruik van plaatjesremmers bij deze patiëntengroep. Ons doel: de juiste plaatjesremmer (combinatie) bij de juiste patiënt.

CLEAR-PATH ONDERZOEK

Bekijk de video voor verdere uitleg

VEEL GESTELDE VRAGEN

MEDICIJNEN

INFORMATIEBRIEF

Apotheker

INFORMATIEBRIEVEN

Indien u meer informatie wenst, kunt u de onderstaande documenten raadplegen. Deze documenten ontvangen de patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. Indien u door uw arts benaderd bent voor deelname en nog vragen heeft na het lezen van de informatiebrief, kunt u altijd contact opnemen met de poli chirurgie van uw ziekenhuis. Zij kunnen u verder helpen.

VOORWOORD

PATIËNTENINFORMATIEBRIEF

NIEUWS

Hier vindt u de meest recente nieuwsbrieven ten aanzien van de vorderingen van de CLEAR-PATH studie. Elk half jaar verschijnt hier een nieuwe brief waarin de ontwikkelingen binnen deze studie gemeld worden.

ER ZIJN NOG GEEN NIEUWSBRIEVEN BESCHIKBAAR

Image by Brett Jordan

VEEL GESTELDE VRAGEN

TEST DEZE STUDIE NIEUWE PILLEN?

Dit onderzoek test geen nieuwe plaatjesremmers en/of doseringen maar heeft als doel om de onderlinge effectiviteit van bestaande plaatjesremmers met de gangbare doseringen te toetsen.

HOE LANG DUURT HET ONDERZOEK?

In principe slikt u de pillen één jaar lang. Het kan zijn dat u eerder moet stoppen. De redenen hiervoor zijn beschreven in paragraaf 8 van de patiënteninformatiebrief.

MOET IK, ALS IK MEEDOE AAN DIT ONDERZOEK, VAKER NAAR HET ZIEKENHUIS KOMEN?

Nee, voor dit onderzoek zijn er geen extra poli afspraken nodig. Wel moet u elke 3 maanden de medicijnen ophalen in het ziekenhuis.

KAN IK STOPPEN INDIEN IK DIT WENS?

U mag op elk moment besluiten om niet meer mee te doen. Meedoen is vrijwillig.

WORDT MIJN HUISARTS OOK OP DE HOOGTE GEBRACHT?

Ja, uw huisarts wordt ook op de hoogte gebracht dat u deelneemt aan deze studie.

WAAR KAN IK MIJN VRAGEN STELLEN?

U kunt altijd contact opnemen met uw eigen arts door de poli (vaat)chirurgie te bellen. Ook kunt u naar de pagina 'contact' van deze site gaan. Hier kunt u ook een bericht achterlaten.

bottom of page